Passa al contingut principal

Netejar pintades

Entre la brutícia que podem trobar sota terra, tenim les deixalles que son les que normalment extraiem amb relativa facilitat, i les pintades, que representen força dificultat en la seva eliminació. 

Evidentment el millor mètode per netejar pintades, és no fer-les! ... i si com confio, no les hem fet nosaltres, cal fer una crida a la responsabilitat dels seus autors (especialment si els podem conèixer) per tal que s’avergonyeixin i restitueixin l'indret al seu estat previ.

Però potser ens hem avançat massa. Considerem en primer lloc, els diferents tipus de pintades, que ens podem trobar en la visita de cavitats subterrànies naturals i especialment les artificials (túnels, mines, refugis, etc.).

1- Signes "utilitaris": d’orientació, posicionament topogràfic o denominació de la galeria.

2- Signes personals : signatures o inscripcions del tipus “vaig estar aquí”.

3- Pintades "artístiques" :taques i dibuixos, de qualitat dubtosa.

4- Vestigis d'antigues ocupacions..

 Ja veiem que cal ponderar-les en funció de la seva extensió mes o menys desproporcionada o abusiva, antiguitat, i qualitat, potser no totes deurien de ser eliminades, atenent al seu valor històric i existencial.

Si hem arribat a la conclusió que les pintades que trobem, només embruten, i no tenen cap valor existencial que mereixen ser conservades, podem procedir a esborrar-les, amb el coneixement i aprovació del propietari de l'indret.